Меню Затваряне

Композиционна структура на състезателно съчетание

При изграждане на състезателно съчетание с продължителност две минути и петнадесет секунди, стандартното количество упражнения сумарно са между 15 и 20 в зависимост от степента на трудност, броя спортисти в отбора и нивото на тяхната подготовка. Съотношението на броя упражнения от петте групи не е пропорционално, а е съобразено отново с нивото на подготовка и сработване на съотборниците. Финалът на съчетанието винаги е голяма пирамида в която участват всички. Възможно е изграждане и на още една голяма пирамида, но това се случва само при най-добрите отбори. Като отборен спорт естествено превес имат груповите динамични акробатични упражнения, като съотношението им към индивидуалните динамични упражнения обикновено е едно към пет. Съответно отборно изпълняемите поддръжки и пирамиди се отнасят към индивидуално изпълняемите скокове от място или със засилване също едно към пет. В стандартните съчетания обикновено се изпълняват до 2 индивидуални динамични фигури, от 3 до 5 скока, от 3 до 6 поддръжки, от 3 до 5 изхвърляния, 2 или 3 малки пирамиди и 1 финална голяма пирамида.

В състезателното съчетание е задължително да присъстват упражнения от всичките пет групи описани по-рано. Чирлидинг е отборен спорт и по-голяма тежест имат груповите упражнения пред индивидуалните упражнения. От групата на пирамиди задължително присъства финална голяма пирамида, в които участват всички съотборници. В съчетанието обикновено се включват и няколко малки пирамиди, които се изпълняват от две или три групи съотборници. Втората по тежест група е на груповите динамични акробатични упражнения. В съчетанието се изпълняват няколко с различна сложност и разпределени равномерно времево в съчетанието. Изпълняват се паралелно в синхрон от няколко групи съотборници и шампионските ансамбли надделяват с трудност точно с тази група упражнения. В тази група най-видими и най-важни за ансамбъла са личните качества на „връхчетата/флаерите“, т.е. на спортистите изпълняващи акробатичните упражнения във въздуха. Следващата по тежест група е на поддръжките. Те са стандартни и с различна сложност. Изпълняват се синхронно от по двама или по трима съотборници в максимално възможен брой групи. Основен критерий в тази група е чисто изпълнение на класическите поддръжки в чирлидинг, без творчество и иновации, т.е. изпълнение на задължителни класически елементи. Следващата по тежест е групата на скоковете. Основен момент е изпълнението на комбинация от 2 или 3 скока от всички съотборници или максимален брой от тях. Скоковете със засилване се изпълняват индивидуално или синхронно на групи от по двама или трима съотборници. С най-малка тежест е групата на индивидуалните динамични акробатични фигури. Те се изпълняват от част от съотборниците или в индивидуални серии на отделни съотборници. Само в шампионските ансамбли скокове от място се изпълняват синхронно от абсолютно всички съотборници.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.